مشخصات فردی
نام:قاسم فدایی
تاریخ تولد:1356
محل سکونت:ایران
مشخصات تماس
ایمیل:gh_fadaei@yahoo.com
تحصیلات
محل تحصیل:مهندسی پلیمر- دانشگاه امیرکبیر